Poribljavanje na Bentbaši

Poribljavanje na Bentbaši

Na području Zaštićenog pejzaža „Bentbaša“ izvršeno je poribljavanje potočnom pastrmkom rijeke Miljacke. Uz prisustvo nadzornika Ustanove, poribljavanje su uradili članovi Sportsko-ribolovnog društva „Miljacka“ Stari Grad Sarajevo.

Poribljavanje je realizovano u skladu s osnovnim odredbama Zakona o slatkovodnom ribarstvu Federacije BiH i ostalim važećim propisima koji kompletiraju neophodnu legislativu u oblasti slatkovodnog ribarstva. Radi očuvanja autohtonog ihtiofonda, vrsta kojom je jedino moguće poribljavati jeste potočna pastrmka Salmo trutta dunavskog sliva.