Pomoć za divljač i ptice na Bijambarama

Pomoć za divljač i ptice na Bijambarama

U organizaciji KJU za zaštićena prirodna područja, uz pomoć članova Lovačkog društva “Srednje”, 16. februara 2012. godine na određenim lokalitetima Zaštićenog pejzaža “Bijambare” postavljena je hrana za divljač i ptice. Zbog velikog snijega dostavljanje hrane (sijeno za srne, pšenica za ptice) bilo je izuzetno otežano. Ovo je mala ali vrlo važna pomoć u preživljavanju divljači i ptica u ekstremnim zimskim uslovima.