Počelo uklanjanje pajasena na Bentbaši

Počelo uklanjanje pajasena na Bentbaši

Na području Zaštićenog pejzaža „Bentbaša“, duž Aleje ambasadora, počelo je uklanjanje invazivne vrste Ailanthus altissima – žljezdastog pajasena. Radi se o veoma invazivnoj vrsti koja je u cijelom svijetu prepoznata kao jedna od najvećih prijetnji biodiverzitetu. Vrsta je raširena na području Zaštićenog pejzaža „Bentbaša“ jer se radi o brzorastućoj biljci što pogoduje njenoj invazivnosti. Uklanjanje se vrši shodno biologiji vrste te uz sve mjere zaštite propisane u Planu upravljanja područjem kao i u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode. Uklanjanje se odvija mehanički prema metodologiji i primjerima pozitivne prakse iz drugih zaštićenih područja u regionu.  Prostor Bentbaše je najmlađe zaštićeno područje pa se na ovaj način doprinosi zaštiti diverziteta biljaka i životinja, podiže nivo svijesti važnosti očuvanja prirode, a što u konačnici ima za cilj održivo upravljanje.

Ovo je samo jedna od aktivnosti koje se realizuju prema Sporazumu o realizaciji aktivnosti iz važećih planova upravljanja zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo, za koje je resorno Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo izdvojilo iznos od 20.000 KM. Pored uklanjanja pajasena, uklonit će se i druge korovske vrste na ovom području, a na Trebeviću će se izvršiti uređenje šumskih sastojina na lokalitetu oko bob-staze.