Planovi upravljanja posjetiocima za Trebević, Vrelo Bosne i Bijambare

Planovi upravljanja posjetiocima za Trebević, Vrelo Bosne i Bijambare

U organizaciji Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, 11. i 12. oktobra, u multimedijalnoj sali Kantona Sarajevo, predstavljeni su nacrti planovi upravljanja posjetiocima zaštićenih područja Trebevića, Vrela Bosne i Bijambara. Sastancima su prisustvovali predstavnici resornog ministarstva, Grada Sarajeva, Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Kantona Sarajevo, općina Stari Grad, Ilidža i Ilijaš, JP „Sarajevo“, KJKP „Vodovod i kanalizacija“ i KJU za zaštićena prirodna područja.
Kanton Sarajevo je preko resornog ministarstva krajem 2019. godine, u saradnji s Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP), otpočeo aktivnosti na pripremi planova upravljanja posjetiocima za Zaštićeni pejzaž „Trebević“, Spomenik prirode „Vrelo Bosne i Zaštićeni pejzaž „Bijambare“. Priprema planova upravljanja posjetiocima se realizuje kroz projekat „Podrška UNEP/GEP portfoliju“ u Bosni i Hercegovini odnosno projektnu aktivnost pod nazivom „Postizanje očuvanja biološke raznolikosti kroz uspostavljanje i efikasno upravljanje zaštićenim područjima i izgradnja kapaciteta za zaštitu prirode u BiH“. Izrađivač planova upravljanja posjetiocima je firma „ZaVita“ iz Ljubljane.
Osnovna namjena planova upravljanja posjetiocima je uskladiti posjete sa zaštitom prirodnih vrijednosti u zaštićenom području s obzirom da područja za koja je planirana izrada planova svake godine bilježe povećanje broja posjetilaca. Planovi upravljanja posjetiocima moraju izračunati koliki je maksimalni mogući broj posjetilaca na području koji neće ugroziti postojeće prirodne vrijednosti. Ovi planovi će biti sastavni dio planova upravljanja zaštićenim prirodnim područjima koji se donose u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode.