Otvorena izložba fotografija “Prirodne vrijednosti i zaštićena područja Kantona Sarajevo”

Otvorena izložba fotografija “Prirodne vrijednosti i zaštićena područja Kantona Sarajevo”

U sklopu projekta „Edukacija i jačanje javne svijesti o očuvanju okoliša u Kantonu Sarajevu“, pod pokroviteljstvom Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i u saradnji sa KJU za zaštićena prirodna područja, Udruženje za biološka istraživanja i zaštitu prirode BIO.LOG je 28. januara, u prostorijama Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu, organizovalo izložbu fotografija pod nazivom „Prirodne vrijednosti i zaštićena područja Kantona Sarajevo“.
Cilj ove izložbe je približiti prirodne ljepote i raznovrsni živi svijet Kantona Sarajevo široj publici i ukazati na veliko bogatstvo i raznovrsnost vrsta s kojim dijelimo životnu sredinu i od kojih značajno zavisi i naš život.
Kroz fotografije i najvažnije informacije predstavljena su sva četiri zaštićena područja u Kantonu Sarajevo: Spomenik prirode „Skakavac“, Spomenik prirode „Vrelo Bosne“, Zaštićeni pejzaž „Bijambare“ i Zaštićeni pejzaž „Trebević“. Na izložbi su postavljene fotografije više od 70 vrsta i staništa koji se mogu naći na području Kantona Sarajevo. Među njima je i veći broj ugroženih, rijetkih, endemičnih i reliktnih vrsta.