Online prezentacija projekta “Integracija NATURA 2000 vrsta i staništa u planove upravljanja zaštićenih prirodnih područja Kantona Sarajevo”

Online prezentacija projekta “Integracija NATURA 2000 vrsta i staništa u planove upravljanja zaštićenih prirodnih područja Kantona Sarajevo”

U organizaciji Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja, 26. novembra održana je online završna prezentacija projekta „Integracija NATURA 2000 vrsta i staništa u planove upravljanja zaštićenih prirodnih područja Kantona Sarajevo“. Prezentaciji su prisustvovali predstavnici Federalnog fonda za zaštitu okoliša, Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa Kantona Sarajevo, Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i resornog ministarstva.
Predstavnici Ustanove, koja je nosilac ovog projekta, upoznali su prisutne s tokom njegove realizacije kao i s rezultatima. Dobijeni rezultati koristiće se kao osnova za efikasnije upravljanje i zaštitu potencijalnih Natura 2000 vrsta i staništa na zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo.