Oktobar – mjesec zaštite od požara

Oktobar – mjesec zaštite od požara

U organizaciji Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja, 13. oktobra 2015. godine, u Informativno-edukacionom centru na Bijambarama, obilježen je oktobar – mjesec zaštite od požara. Predavanje o šumskim požarima održali su članovi Vatrogasnog društva „Novo Sarajevo – 1934“ učenicima trećih i četvrtih razreda Druge osnovne škole iz Hrasnice.
Edukacija stanovništva i turista, a naročito djece, predstavlja važan cilj Ustanove koja se s ovom aktivnošću uključila u obilježavanje mjeseca zaštite od požara. Uz pomoć profesionalaca iz vatrogasnog društva, školska populacija je educirana o djelovanju i ponašanju prilikom nastanka šumskih požara, njegovim najčešćim uzrocima kao i metodama njegovog gašenja.