Održana radionica na Trebeviću

Održana radionica na Trebeviću

U organizaciji Udruženja za biološka istraživanja i zaštitu prirode, 30. marta 2019. godine na Trebeviću održana je završna radionica projekta „Edukacija o važnosti zaštite biodiverziteta biljaka u zaštićenim područjima Kantona Sarajevo“, na kojoj su učestvovali predstavnici Udruženja, Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja i učenici Prve bošnjačke gimnazije iz Sarajeva. U sklopu radionice, uposlenica Ustanove je učenicima održala predavanje o zaštićenim područjima Kantona Sarajevo s posebnim osvrtom na Zaštićeni pejzaž „Trebević“.
Generalni cilj ovog projekta je edukacija i jačanje javne svijesti o značaju zaštite okoliša kroz predavanja i praktični rad studenata i učenika osnovnih i srednjih škola. Posebni ciljevi su ukazati na biološku raznolikost biljnog svijeta Kantona Sarajevo i potrebu njene zaštite, educirati mlade naraštaje o primjeni naučnih metoda za upotrebu biljaka u raznim oblastima kroz praktične radionice te ukazati na potrebu smanjenja količine otpada radi smanjenja pritiska na biodiverzitet.