Održan međunarodni sajam ekologije i turizma EKOBIS 2013 u Bihaću

Održan međunarodni sajam ekologije i turizma EKOBIS 2013 u Bihaću

U organizaciji Privredne komore Unsko-sanskog kantona, u Bihaću je od 12. do 15. septembra održan 11. međunarodni sajam ekologije i turizma EKOBIS 2013. Na sajmu je učestvovalo devet županijskih komora iz Hrvatske, tri komore iz Srbije, Trenčiska regionalna komora iz Slovačke, te privredne komore iz BiH. Zanimljivo je istaći da su na sajmu, osim brojnih izlagača iz regiona i Evrope, bili i predstavnici Indonezije i Kine.
Vrlo posjećen i zapažen štand imala je Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja, koja se predstavila sa svoja tri područja i njihovom bogatom turističkom ponudom i mogućnostima daljeg razvoja i unapređenja. Posjetioci su bili zainteresovani sa sve aspekte rada Ustanove, kao i za projekte čija je realizacija u toku ili tek treba da se implementiraju.
U okviru sajma održana je međunarodna konferencija o regionalnoj saradnji pod nazivom „Održivi razvoj u zaštićenim područjima“, na kojoj je Elma Karović, stručni rukovodilac za zaštićena prirodna područja, detaljno prezentirala način održivog upravljanja i aktivnosti koje se provode na zaštićenim područjima kojima upravlja Ustanova.