Od 10. augusta 2013. godine počinje naplata ulaznica za posjetu Spomeniku prirode “Vrelo Bosne”

Od 10. augusta 2013. godine počinje naplata ulaznica za posjetu Spomeniku prirode “Vrelo Bosne”

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo je 21. juna 2013. godine donijelo Odluku kojom se odobrava Cjenovnik ulaznica za posjetu Spomeniku prirode “Vrelo Bosne”, koju je prethodno na sjednici utvrdio Upravni odbor KJU za zaštićena prirodna područja.
Prema odredbama Zakona o proglašenju Spomenika prirode “Vrelo Bosne” zaštićenim, jedna od izvora sredstava za provođenje mjera zaštite, održavanje i unapređenje stanja jeste naplata ulaznica, kao što je to praksa u svim područjima u regiji i šire.
Sredstva koja su se do sada izdvajala iz budžeta Kantona Sarajevo nisu bila dovoljna ni za pokrivanje tekućih troškova, koje uključuje održavanje komunalne čistoće, uređenje zelenih površina, postavljanje i popravku parkovskog mobilijara, rad nadzornika i ostalih uposlenika angažovanih na ovom lokalitetu i dr. Osim toga, provođenje Zakona o proglašenju Spomenika prirode i Plana upravljanja zahtijevaju značajna materijalna ulaganja, a pri tome se misli na izgradnju nužne komunalne, turističke i saobraćajne infrastrukture te vršenje stručnog monitoringa na zaštićenim vrijednostima i integralni nadzor nad zbivanjima na terenu.
Uvođenjem naplate ulaza, pored obezbjeđenja dijela sredstava za pokrivanje osnovnih troškova upravljanja, očekuje se smanjenje posjetilaca, odnosno smanjenje negativnih uticaja na osjetljivo prirodno područje, koje je istovremeno i prva izvorišna zona za snabdijevanje Kantona Sarajevo pitkom vodom. Naime, na osnovu vođenja evidencije, Vrelo Bosne godišnje posjeti oko 180.000 turista i izletnika, što je neodrživo sa stanovišta namjene i značaja prostora, te izgrađenosti komunalne infrastrukture.
Donošenju Odluke o naplati, kao i utvrđivanju Cjenovnika, prethodila je izrada Elaborata opravdanosti, u kojem su detaljno analizirani troškovi upravljanja te očekivani prihodi iz ovog izvora finansiranja. U tom smislu je vođeno računa i o ukupnom socijalno-ekonomskom stanju u društvu, pa su određene kategorije posjetilaca i institucija potpuno izuzete od plaćanja.
Utvrđen je besplatan ulaz za djecu do 6 godina starosti, djecu sa posebnim potrebama, djecu bez roditeljskog staranja, nevladine ekološke organizacije, naučne i obrazovne institucije, a dodatno i stanovništvo koje živi u neposrednom okruženju ovog područja, kao i sadašnji korisnici prostora. Umanjena cijena je predviđena za penzionere, invalidne osobe, studente, djecu od 6 do 14 godina, kao i organizovane grupe, koje će plaćati jednu odnosno 1,5 KM. Ostali posjetioci će plaćati ulaz 2 KM. Predložene cijene bit će predmet preispitivanja i usklađivat će se sa rezultatima primjene.
Uvođenje naplate ulaza na Vrelu Bosne podržano je u javnosti, sa naglaskom da je plaćanje boravka u zaštićenim prirodnim područjima uobičajeno u svim razvijenim zemljama te da održavanje i unapređivanje prostora zahtijeva značajna materijalna sredstva, u kojima je logično da učestvuju i posjetioci, koji utiču na visinu troškova upravljanja.