Obilježen Međunarodni dan planina

Obilježen Međunarodni dan planina

U organizaciji Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja, 11. decembra 2019. godine, u prostorijama Osnovne škole „Džemaludin Čaušević“ u Sarajevu, obilježen je Međunarodni dan planina. Učenici su pripremili izložbu likovnih, foto i literarnih radova, kao i kviz znanja na temu Međunarodnog dana planina te zaštićenih područja Kantona Sarajevo.
Projekat obilježavanja značajnih ekoloških datuma u saradnji s osnovnim i srednjim školama Ustanova realizuje već devetu godinu zaredom i kroz njega je prošlo više od 10.000 učenika. Pripremajući i učestvujući u ovakvim manifestacijama, učenici izoštravaju svijest o važnosti zaštite prirodnih vrijednosti, upoznaju zaštićena područja i uključuju se u njihov rad.