Obavještenje za građane

Obavještenje za građane

Na području Zaštićenog pejzaža „Bentbaša“, u ponedjeljak, 29. augusta, s početkom u 10 sati, počet će spaljivanje granjevine koja je nastala uklanjanjem pajasena. Paljenje ostataka je prema metodologiji najsigurniji način sprečavanja nicanja novih izbojaka budući da se radi o vrlo invazivnoj vrsti. Aktivnost će biti pod nadzorom civilne zaštite i policije. Inspekcija je takođe obaviještena kao i Općina Stari Grad.