Novi mostovi na Vrelu Bosne

Novi mostovi na Vrelu Bosne

Na području Spomenika prirode „Vrelo Bosne“ završeno je postavljanje novih mostova. Radovi su realizovani uz finansijsku podršku Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo na osnovu sporazuma s KJU za zaštićena prirodna područja.

Ovo je prva rekonstrukcija mostova nakon dvadeset godina i nesumnjivo da će osvježiti područje Vrela Bosne i još jače istaknuti njegove izuzetne prirodne vrijednosti. Intervencije u prostoru su kontinuirane i neophodne, bilo da se radi o obnovi postojeće ili izgradnji nove infrastrukture.