Nastavak realizacije projekta “Eco Karst”

Nastavak realizacije projekta “Eco Karst”

U okviru projekta „Eko Karst“, od 24. do 27. septembra 2018. godine, u Parku prirode „Apuseni“, u Rumuniji, održan je četvrti sastanak projektnih partnera, kojem su prisustvovali i predstavnici Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja.
Na sastanku su prezentirani dosadašnji rezultati za svako pilot-područje i utvrđeni planovi aktivnosti za naredni period.
Učesnici su obišli Park prirode „Apuseni“ i upoznali se s metodologijom upravljanja ovim područjem, njegovim specifičnostima i potencijalima.
Međunarodni projekat Intereg dunavske preže „Eko Karst“ se implementira zajedno sa 16 partnera iz dunavske regije, a kao pilot-područje za Bosnu i Hercegovinu izabran je Zaštićeni pejzaž „Bijambare“. Projekat je kofinansiran sredstvima Evropske unije