Na Skakavcu predstavljeni rezultati projekta “Nature for Recovery”

Na Skakavcu predstavljeni rezultati projekta “Nature for Recovery”

Na području Spomenika prirode „Skakavac“, u petak, 7. oktobra, održana je prezentacija projekta „Nature for Recovery“. Projekat je pokrenula Općina Centar uz podršku Evropske unije i Vlade Savezne Republike Njemačke, a partneri u projektu su Sarajevska razvojna agencija – SERDA i KJU za zaštićena prirodna područja. Tom prilikom je predstavljeno šta je do sada urađeno na rekonstrukciji i proširenju kapaciteta na području Skakavca i Bukovika, kao i šta će biti urađeno u narednom periodu.

Cilj projekta je popularizacija Skakavca kao jedinstvenog turističkog područja, uređenje njegovog planinarskog, sportskog i izletničkog prostora. Područje Skakavca je digitalizovano, kategorizovano i integrisano u besplatnu aplikaciju „Sarajevo Outdoor Route (SOAR)“. Digitalno je mapirano pet planinarskih, dvije turističke i dvije biciklističke staze, kružna staza Via Ferrata te četiri konekcije između planinarskih staza i toponima. Blizu 56 kilometara staza dostupno je za područje Skakavac – Bukovik, a na 136 tačaka nalazi se QR kod za preuzimanje ove vrlo korisne aplikacije. Takođe su postavljeni i info-panoi „Sarajevo Outdoor Route“, usmjeravajuće i sponzorske table, edukacijski panoi i table, oznake staza, drveni stubovi i snježne PVC markacije. Uređena je Via Ferrata – jedinstvena lokacija u okolini Sarajeva i atraktivna staza/penjalište od 2,4 kilometra sa 17 smjerova za ljubitelje adrenalina. Posjetiocima je na raspolaganju i 10 novih drvenih šadrvana i 30 klupa.

U narednom periodu biće raspisan tender za izvođača radova za uređenje staze ka podnožju vodopada koja je uništena odronom stijene.

Vodopad, vidikovci, izvori, nekropole stećaka, penjališta i druga mjesta za uživanje u prirodi su sada dostupniji, a posjetioci sigurniji.