Na području Bijambara otkrivene četiri nove vrste šišmiša

Na području Bijambara otkrivene četiri nove vrste šišmiša

Godišnji monitoring (zima 2017. – jesen 2018.), kojeg je realizovao Centar za krš i speleologiju iz Sarajeva, otkrio je četiri nove vrste šišmiša na području Zaštićenog pejzaža „Bijambare“. Riječ je o malom šišmišu, savijevom šišmišu, mediteranskom potkovastom šišmišu te fonetskoj grupi kulijevom/natuzijevom šišmišu. S ovim novim vrstama, na Bijambarama je zabilježena minimalno 21 vrsta što ga čini regionalno najbogatijim područjem po broju vrsta šišmiša. Škocjanske jame u Sloveniji imaju 18 vrsta.
Na području Bijambara nalazi se deset vrsta šišmiša koje se nalaze na popisu Aneksa II Direktive o očuvanju prirodnih staništa i divlje flore i faune. Na Bijambarama je i stanište vrlo rijetkog i globalno ugroženog behštajnovog šišmiša. Njegovo prisustvo pokazuje da na Bijambarama postoje stare šume visokog kvaliteta za koje se smatra da su kao habitat od izuzetne važnosti za ovu vrstu.
Šišmiši spadaju u najugroženiju vrstu sisara u Evropi i zbog toga mu je posvećena velika briga. Kroz Međunarodni sporazum o zaštiti evropskih vrsta šišmiša EUROBATS gotove sve evropske zemlje su se udružile da štite šišmiše i njihova staništa. Od ove godine toj evropskoj porodici se pridružila i Bosna i Hercegovina.
Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja je prepoznala značaj istraživanja i zaštite šišmiša te je aktivnosti vezane za ovu problematiku uvrstila u svoj dugoročni Plan upravljanja.