Na Bijambarama i Vrelu Bosne boravilo oko 300.000 posjetilaca u 2015. godini

Na Bijambarama i Vrelu Bosne boravilo oko 300.000 posjetilaca u 2015. godini

Posjeta zaštićenim područjima kojima upravlja KJU za za zaštićena prirodna područja svake godine bilježi značajan porast. Stanje na Bijambarama i Vrelu Bosne može se s preciznošću pratiti zato što je na tim područjima uvedena naplata. Na osnovu prodatih ulaznica, na Bijambarama i Vrelu Bosne boravilo je oko 300.000 posjetilaca.
Na Bijambarama je bilo 110.629 posjetilaca. Njih 18.456 je posjetilo Srednju bijambarsku pećinu, a 38.173 koristilo turistički voz. Najveća posjeta zabilježena je u augustu (13.977), zatim maju (7.750) i julu (6.854).
Na Vrelu Bosne je boravilo 188.118 posjetilaca s plaćenim ulaznicama. Od toga je 55.934 penzionera, invalidne osobe i studenta. Najveća posjeta bila je u augustu (30.252), zatim julu (25.781) i maju (19.013).
Ovako značajan broj turista zahtijevao je i velike napore uposlenika Ustanove. Oni su tokom cijele godine bili posjetiocima na usluzi i brinuli se da područja, kao i sadržaji u njemu, ostanu čisti i neoštećeni.