Mreže škola za efikasnu realizaciju zajedničkih ciljeva

Mreže škola za efikasnu realizaciju zajedničkih ciljeva

U organizaciji WWF-a i „Parkova Dinarida“, od 17. do 20. septembra 2018. godine, u Parku prirode „Škocjanske jame“ u Sloveniji, održan je drugi trening u okviru projekta „Zaštićena područja za prirodu i ljude“. Na treningu su bili predstavnici Nacionalnog parka „Lovćen“ i Nacionalnog parka „Skadarsko jezero“ iz Crne Gore, Parka prirode „Stara planina“ i Specijalnog rezervata prirode „Obedska bara“ iz Srbije, zatim Parka prirode „Hutovo blato“ i KJU za zaštićena prirodna područja iz Bosne i Hercegovine, te nastavnici iz škola koje gravitiraju ovim područjima.
Na treningu su održane obuke za osobe zadužene za programe obrazovanja u zaštićenim područjima i nastavnike s teritorije opština kojima pripada zaštićeno područje. Teme su bile iskustveno učenje u prirodi, aktivno učešće učenika, razvijanje obrazovnih programa i njihova promocija te metode evaluacije programa, kao i stvaranje Mreže škola koja bi okupila nastavnike i predstavnike zaštićenih područja u realizaciji najbitnijih zajedničkih ciljeva i projekata.
Svi učesnici su tom prilikom obišli pećine u ovom parku prirode s impresivnom konfiguracijom i dužinom, prelijepim pećinskim nakitom i funkcionalnom infrastrukturom.