Monitoring vode na Vrelu Bosne

Monitoring vode na Vrelu Bosne

U okviru projekta “Razvoj sistema podrške odlučivanju za smanjenje rizika od okolišnog zagađenja rijeke Bosne”, koji je finansirao North Atlantic Treaty Organization (NATO) i koji se realizuje u partnerstvu Instituta za istraživanje voda Nacionalne referentne laboratorije za vode Slovačke iz Bratislave sa Institutom za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu, implementiran je monitoring program na rijeci Bosni. Program je obuhvatao sljedeće aktivnosti: Uzorkovanje površinske vode na Vrelu Bosne: sedimenti, fizičko-hemijski i mikrobiološki parametri; biološki monitoring vode na Vrelu Bosne te postavljanje pasivnih uzorkivača vode na rijeci Bosni.
Cilj projekta je bio da se ocijeni zagađenje podsliva rijeke Bosne i identifikuju glavni zagađivači.
Sve aktivnosti, kao i nadzor nad uzorkovanjem vode, obavili su ekspertni timovi Nacionalne referentne laboratorije za vode Slovačke iz Bratislave i Instituta za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu.
S obzirom da je i KJU za zaštićena prirodna područja krajnji korisnik pomenutog programa, stručna saradnica za zaštitu prirode SP “Vrelo Bosne” je u kontaktu sa navedenim institucijama.
Laboratorijsko ispitivanje će izvršiti ekspertni timovi Nacionalne referentne laboratorije iz Slovačke. Rezultati i ocjene identifikovanih zagađenja će biti finalizirani u 2013. godini.