Monitoring šišmiša na području Zaštićenog pejzaža “Bijambare”

Monitoring šišmiša na području Zaštićenog pejzaža “Bijambare”

Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja težište rada u ovoj godini je bazirala, između ostalog, na izgradnji infrastrukture i praćenju stanja prirodnih vrijednosti zaštićenih područja. Monitoring biodiverziteta predstavlja sistemsko praćenje stanja raznolikosti biljnog i životinjskog svijeta. On obuhvata praćenje faktora koji djeluju na životnu sredinu i stanje zaštićenog područja, procjenu stvarnog stanja upravljanja zaštićenim područjima i prognozu budućeg stanja.
Programom rada za ovu godinu planiran je monitoring slijepih miševa u bijambarskim pećinama i na području Zaštićenog pejzaža „Bijambare“. Cilj monitoringa je da se ustanovi broj vrsta slijepih miševa i poveća javna svijest o vrijednosti i potrebi zaštite ovih životinja.
Naime, šišmiši su jedini sisari koji su razvili sposobnost letenja. Hrane se mušicama, moljcima i drugim insektima, neke vrste oprašuju sjeme biljaka i predstavljaju vrstu koja je među najboljim prirodnim indikatorima zdravlja naše životne sredine. Zato je važno pratiti stanje njihove populacije i ustanoviti koje sve šumske vrste šišmiša naseljavaju područje tokom godine.
Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodne područja je obaveze vršenja usluga monitoringa šišmiša povjerila putem ugovora Centru za krš i speleologiju.
Stručni tim Centra za krš i speleologiju na čelu sa dr. Jasminkom Mulaomerovićem u vremenskom periodu od 14. do 16. augusta 2015. godine izveo je prvi monitoring na ovom području. Pregledane su tri lokacije i četiri speleološka objekta. Ukupno je registrovano osam vrsta šišmiša. Monitoring je bio vrlo uspješan ako se zna podatak da je broj poznatih vrsta u Zaštićenom pejzažu „Bijambare“ povećan za novih pet vrsta.
Monitoring će trajati godinu dana i biće nastavljen tokom jeseni i zime.