Monitoring ihtiofaune na zaštićenim područjima Kantona Sarajevo

Monitoring ihtiofaune na zaštićenim područjima Kantona Sarajevo

U skladu s programom rada kao i planovima upravljanja zaštićenih prirodnih područja, 7. jula su počela istraživanja u okviru projekta uspostave kontinuiranog monitoringa ihtiofaune na zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo. Ova istraživanja će dati jasnu sliku o stanju ekosistema i njegovih gradivnih elemenata.