Monitoring i procjena zdravstvenog stanja divljači i vodenih ptica na zaštićenim područjima Kantona Sarajevo

Monitoring i procjena zdravstvenog stanja divljači i vodenih ptica na zaštićenim područjima Kantona Sarajevo

U organizaciji KJU za zaštićena prirodna područja, 31. oktobra u prostorijama Ustanove je održana prezentacija rezultata monitoringa i procjene zdravstvenog stanja divljači i vodenih ptica na zaštićenim područjima Kantona Sarajevo. Uz rezultate izvještaja, nadzornicima su predočene i upute vezane za držanje domaćih životinja unutar imanja vlasnika, čime će se uticati na prekidanje lanca u širenju zoonoza (zaraznih bolesti životinja koje se mogu prenijeti na ljude), kao i ukazati na postojeću zakonsku legislativu.

Ova prezentacija je realizovana u skladu s Ugovorom o vršenju usluga pomenutog monitoringa i procjene zdravstvenog stanja divljači i vodenih ptica potpisanim između Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i KJU za zaštićena prirodna područja.