Modeli i perspektive transnacionalne saradnje u Bosni i Hercegovini

Modeli i perspektive transnacionalne saradnje u Bosni i Hercegovini

U hotelu „Hills“ na Ilidži je 13. juna održana završna konferencija Interreg 2014. -2020. transnacionalnih programa Adrion, Dunav i Mediteran u organizaciji Direkcije za evropske integracije (DEI), na kojoj su učestvovale i uposlenice KJU za zaštićena prirodna područja.

Učesnike konferencije u Sarajevu pozdravili su direktor Direkcije Edin Dilberović i Gianluca Vannini iz Delegacije Evropske unije u BiH i istakli značaj učešća u ovim programima kroz projekte koji se implementiraju u partnerstvu s državama članicama i IPA korisnicima.

Predstavnici upravljačkih tijela sva tri programa su prezentirali osnovne podatke i informacije o učešću u programima.

Održane su i dvije panel-diskusije i razgovor o naučenim lekcijama, kao i o budućim modelima transnacionalne saradnje.

KJU za zaštićena prirodna područja imala je priliku da na svom štandu predstavi implementirane aktivnosti, kao i da razmjeni iskustva uspješno realizovanih projekata iz oblasti zaštite prirode i to „Adratic Caves“ i „Eco Karst“po programima Adrion i Dunav.