Ljetna sezona na Trebeviću

Ljetna sezona na Trebeviću

Ljetna sezona na Trebeviću je u punom jeku. Bez obzira na povremene pljuskove, posjeta ovom prelijepom zaštićenom području je kontinuirana. Domaći i strani turisti zastupljeni su u podjednakom broju, a njihov dolazak je olakšala i povećala žičara koja je odnedavno ponovo počela s radom.
Priliv tolikog broja posjetilaca pred Ustanovu postavlja zahtjeve na koje je ona spremna odgovoriti. Jedan od budućih poteza na Trebeviću je izgradnja javnog toaleta i česme za koje je dobijena urbanistička saglasnost i čeka se samo građevinska dozvola. Po programu rada za 2018. godinu, Ustanova interveniše na infrastrukturi svojih područja, bilo da se radi o izgradnji novih ili rekonstrukciji postojećih objekata i planinskog mobilijara potrebnih za relaksirajući odmor u ovim zaštićenim područjima, biserima ne samo Sarajeva već i mnogo šire.