Konkurs za imenovanje direktora Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja sa pripadajućom Izjavom