Konferencija na Brijunima

Konferencija na Brijunima

U Nacionalnom parku „Brijuni“, od 7. do 9. oktobra 2014. godine održana je međunarodna konferencija „Parkova Dinarskog luka“, uz učešće 150 djelatnika zaštićenih područja iz 13 zemalja Evrope. Glavna tema konferencije bila je važnost razumijevanja održivog turizma i njegovo primjenjivanje u zaštićenim područjima, a poseban akcenat je stavljen na potpisivanje pristupa asocijaciji „Parkovi Dinarskog luka“, koja u svoju mrežu obuhvata 81 park na području od Slovenije do Albanije. U ime Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja pristup asocijaciji potpisao je direktor Osman Delić.
Na konferenciji je istaknuto da je formiranje ove asocijacije značajan događaj ne samo sa jugoistočnu Evropu već i za svjetsku baštinu. Regija je dom za više od 5.000 vrsta i identifikovana je kao mjesto od globalne važnosti za biološku raznolikost. Osim toga, ovo područje je najbogatije vodom u Sredozemlju i tu se nalazi najdublja vertikala na svijetu u Nacionalnom parku „Velebit“.
Ulazak u ovu asocijaciju znači bolju povezanost i učinkovitost, a Ustanova zaista ima šta da ponudi kao dio ove po mnogim faktorima jedinstvene mreže u svijetu.