Komisija Ujedinjenih nacija istakla uspješno upravljanje zaštićenim područjima u Kantonu Sarajevo

Komisija Ujedinjenih nacija istakla uspješno upravljanje zaštićenim područjima u Kantonu Sarajevo

U 2. pregledu okolišnog djelovanja, koji je objavila UN-ova ekonomska komisija za Evropu krajem 2011. godine, u 9. poglavlju koje govori o šumarstvu, biodiverzitetu i zaštićenim područjima, posebno se navodi uspješan primjer upravljanja zaštićenim područjima u Kantonu Sarajevo.
Ovaj pregled, između ostalog, navodi:
“U Kantonu Sarajevo je od 2008. godine postignut značajan napredak u razvoju uspješnog upravljanja zaštićenim područjima. Kantonalno ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša je usvojilo novi sistem upravljanja za tri zaštićena područja: spomenike prirode Vrelo Bosne i Skakavac i zaštićeni pejzaž Bijambare. Sva tri zaštićena područja stavljena su na upravljanje novoosnovanoj KJU za zaštićena prirodna područja (javna ustanova pod nadležnošću Ministarstva). KJU obezbjeđuje upravljanje za sva tri zaštićena područja, na osnovu pojedinačnih zakona za svako područje kao i pripadajućih upravljačkih i biznis planova. Uložene su značajne investicije u razvoj infrastrukture zaštićenih područja, uključujući razvoj edukativnih programa. Na području Bijambara uvedena je naplata ulaza, što pomaže finansiranju upravljanja područjem. Na Vrelu Bosne su kreirani novi poslovi, kao izvori dodatnih primanja za lokalno stanovništvo vezano za zaštićeno područje (npr. uređeno je novo stajalište za fijakere kao i prostor za izlaganje suvenira).
Iskustvo Kantona Sarajevo može se preporučiti kao primjer i ostalim kantonima u FBiH, kao i RS-u, kao najbolja praksa u upravljanju zaštićenim područjima.”