KJU za zaštićena prirodna područja učestvovala u akciji pošumljavanja

KJU za zaštićena prirodna područja učestvovala u akciji pošumljavanja

U sklopu  novembarske akcije masovnog pošumljavanja u Kantonu Sarajevo, 11. novembra su uposlenici KJU za zaštićena prirodna područja, zajedno sa studentima Internacionalnog Burč univerziteta iz Sarajeva, zasadili 4.000 sadnica bijelog bora na Grdonju. Akciju organizuje Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, a u njenu realizaciju su uključena brojne institucije i udruženja, među kojima i Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS-a, Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS-a, KJKP „Rad“ i „Park“, Udruženje šumarskih inžinjera i tehničara FBiH, KJU za zaštićena prirodna područja, nevladin sektor, planinarska i lovačka udruženja, te druga udruženja zainteresovanih građana u Bosni i Hercegovini.

Završni skup ove akcije planiran je za 25. novembar, Dan državnosti BiH, a u okviru ovog jesenjeg dijela akcije planirano je učešće 8.000 osoba, od čega su polovina djeca i srednjoškolci.

Treba naglasiti da se ovim pošumljavanjem značajno doprinosi poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo.