Javni oglas za dodjelu u zakup poslovnog prostora restorana i otvorenog prostora ispred objekta (ljetne bašte) Edukaciono-informativnog centra na Bijambarama