Invazivne vrste na teritoriji zaštićenih područja Kantona Sarajevo

Invazivne vrste na teritoriji zaštićenih područja Kantona Sarajevo

U prostorijama Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu održana je 18. februara 2020. godine prva radionica u okviru projekta „Utvrđivanje prisustva i kartiranje distribucije invazivnih vrsta na teritoriji zaštićenih područja Kantona Sarajevo“. Projekat realizuje Udruženje za biološka istraživanja i zaštitu prirode BIO.LOG u saradnji s Kantonalnom javnom ustanovom za zaštićena prirodna područja, a finansira Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH.
Na prvoj radionici su prezentovani ciljevi projekta i rezultati prve faze terenskog rada i kartiranja invazivnih vrsta u zaštićenim područjima Kantona Sarajevo. Takođe su organizacije i institucije koje rade na problemu invazivnih vrsta u FBiH/BiH razmijenili aktuelne informacije i iskustva o ovoj temi s ciljem uspostave baze podataka i sistema praćenja širenja i kontrole invazivnih vrsta u FBiH/BiH.
Na radionici je istaknut značaj problema invazivnih vrsta, posebno u zaštićenim područjima, te važnost donošenja mjera za njihovo suzbijanje.