Info dan u okviru IPA prekograničnog programa BiH – Crna Gora

Info dan u okviru IPA prekograničnog programa BiH – Crna Gora

U organizaciji Direkcije za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore, kao operativne strukture za provođenje IPA prekograničnog programa dvije države, u saradnji s delegacijama EU u BiH i Crnoj Gori, 29. jula 2013. godine, u hotelu „Austrija“, u Sarajevu, održan je Info dan povodom objave trećeg poziva za dostavljanje prijedloga projekata u okviru ovog programa.
Treći poziv za dostavljanje prijedloga projekata u okviru IPA prekograničnog programa BiH – Crna Gora, koji finansira Evropska unija, objavljen je 25. jula 2013. godine. Ovaj poziv ujedno je i posljednji u okviru programskog perioda 2007-2013. Otvoren je od 25. jula do 9. septembra 2013. godine.
Opšti cilj IPA prekograničnog programa BiH – Crna Gora je ubrzanje zajedničkog održivog razvoja prekogranične oblasti, njenih ekonomskih, kulturnih, prirodnih i ljudskih resursa kroz jačanje ljudskih potencijala i zajedničkih institucionalnih mreža lokalnih zajednica, te lokalnih privatnih i javnih aktera.