Hrana za divljač i ptice na zaštićenim područjima Kantona Sarajevo

Hrana za divljač i ptice na zaštićenim područjima Kantona Sarajevo

U organizaciji KJU za zaštićena prirodna područja, na određenim lokalitetima na zaštićenim područjima Kantona Sarajevo postavljena je hrana za divljač i ptice. Ove akcije su neophodne kako bi se zaštitila bogata fauna zaštićenih područja i kako se ne bi narušila njihova međusobna ravnoteža i brojnost. To je mala ali vrlo važna pomoć u preživljavanju divljači i ptica u zimskim uslovima.