Hrana za divljač i ptice na Bijambarama

Hrana za divljač i ptice na Bijambarama

Kao i na drugim zaštićenim područjima Kantona Sarajevo, i na Bijambarama je postavljena hrana za divljač i ptice. Ova aktivnost omogućava preživljavanje faune u zimskim uslovima i održava njihovu ravnotežu i brojnost. Prihrana traje tokom cijelog zimskog perioda na pažljivo odabranim lokacijama područja.