Edukacioni centar na Bijambarama

Edukacioni centar na Bijambarama

U ovoj godini na prostoru planinarskog doma na Bijambarama planirana je izgradnja edukacionog centra. Centar treba da postane nezaobilazan turistički punkt gdje bi se davale informacione usluge posjetiocima i organizovali različiti vidovi edukacije i prezentacije. Na ovaj način će biti ostvarena jedna od osnovnih intencija Ustanove da boravak na zaštićenom području bude nešto više od pukog odmora, da mu se doda i edukativni segment koji će ukupan doživljaj podići na još veću razinu i istovremeno ojačati ekološku svijest posjetilaca.
Projekat finansira Federalno ministarstvo okoliša i turizma u iznosu od 110.000 KM.