Edukacija o GPS uređajima na Bijambarama

Edukacija o GPS uređajima na Bijambarama

U organizaciji Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja, 16. maja 2019. godine, u Informativno-edukacionom centru na Bijambarama, održana je edukacija uposlenika Ustanove o načinu korištenja GPS uređaja. Predavač je bio predstavnik firme GAUSS d.o.o. iz Tuzle. Edukacija je održana u okviru projekta „Integracija NATURA 2000 vrsta i staništa u planove upravljanja zaštićenih područja na području Kantona Sarajevo“, kojeg finansira Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine.
Uposlenici su se detaljno upoznali s GPS uređajima koji su vrlo bitni za realizaciju ovog projekta, za identifikaciju staništa biljnih i životinjskih vrsta na zaštićenim područjima Kantona Sarajevo.