Edukacija mladih na zaštićenim područjima Kantona Sarajevo

Edukacija mladih na zaštićenim područjima Kantona Sarajevo

U prostorijama Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo, 18. augusta je upriličen sastanak između predstavnika Instituta na čelu s direktoricom Senadom Salihović i delegacije KJU za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo na čelu s direktorom Asadom Jeleškovićem. Sastanku je, između ostalih, prisustvovao i pomoćnik ministra u Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, gospodin Adnan Medić.

Razgovarano je o mogućnostima zajedničke saradnje na projektnim aktivnostima i sistemskim rješenjima usmjerenim ka djeci u predškolskim ustanovama, odnosno učenicima osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo. KJU za zaštićena prirodna područja upravlja sa pet zaštićenih područja u Kantonu Sarajevo koja, nažalost, nisu još uvijek dovoljno sistemski iskorištena u pogledu educiranja mladih u drukčijem i poticajnom okruženju, uprkos činjenici da postoji zakonski okvir na osnovu kojeg je moguće razvijati određene nastavne, vannastavne i posebne programe.

Nakon što Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanje Kantona Sarajevo obavi konsultacija s Ministarstvom za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i nakon što KJU za zaštićena prirodna područja obavi konsultacije s nadležnim ministarstvom u okviru čijih nadležnosti djeluje, bit će nastavljeni započeti razgovori i predložena odgovarajuća rješenja s ciljem boljeg okruženja za učenje i podučavanje mladih generacija.