Dodijeljena sredstva za zaštitu i uređenje arheoloških i historijskih područja na Vrelu Bosne

Dodijeljena sredstva za zaštitu i uređenje arheoloških i historijskih područja na Vrelu Bosne

Na osnovu Javnog poziva za odabir korisnika programa i kriterija raspodjele kapitalnih transfera, utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2011. godinu, koji je raspisalo Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Kantonalnoj javnoj ustanovi za zaštićena prirodna područja dodijeljena su sredstva za sufinansiranje sljedećih projekata:
1. Uređenje i čišćenje prostora oko mosta na Plandištu (Rimski most), prirodno-graditeljska cjelina.
2. Uređenje i čišćenje prostora rimskih iskopina na Ilidži, arheološko područje.
3. Uređenje i čišćenje prostora oko crkvina kod sela Vrutci, ostaci predromanističke crkve i srednjovjekovno groblje, historijsko područje.