Divljač na Vrelu Bosne

Divljač na Vrelu Bosne

Snježne padavine ovih dana odrazile su se i na kretanje životinja. Na području Spomenika prirode “Vrelo Bosne”, pored plemenite divljači kao što su srne (Capreolus capreolus), koje nalaze so na solilima, evidentiran je i trag vuka (Canis lupus) koji se u potrazi za hranom spustio sa Igmana koji je njegovo prirodno stanište.

Tragovi su primjetni na solilima i zimovnjacima srna koje tu obitavaju tokom zime i traže svoje sklonište od velikog snijega, u potrazi za soli i listovima maline (Rubus fruticosus).

Ovo je još jedan pokazatelj da mir i zaštita, kao i redovna prehrana divljih životinja na prostoru kojim upravlja Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja Kantona omogućuju biološku raznovrsnost i bogatu faunu.