Delegacija Savjetodavnog komiteta EUROBATS-a posjetila Bijambare

Delegacija Savjetodavnog komiteta EUROBATS-a posjetila Bijambare

Delegacija Savjetodavnog komiteta UNEP/EUROBATS-a posjetila je 26. marta područje Zaštićenog pejzaža “Bijambare”. Organizacija djeluje pri Ujedinjenim nacijama i bavi se zaštitom šišmiša.

Učesnici su obišli Srednju bijambarsku pećinu i upoznali se sa načinom zaštite i monitoringa ovih osjetljivih ekosistema i vrsta. Pohvalili su nastojanja Ustanove da kroz prilagodbu termina ulaska u Srednju bijambarsku pećinu i njeno zatvaranje tokom hibernacije šišmiša očuva vrste koje su evidentirane na ovom području.

Prema posljednjem monitoringu, na području Bijambara i u bijambarskim pećinama evidentirane su 24 različite vrste šišmiša od kojih su neke vrlo rijetke i ugrožene. Korist ove skupine faune između ostalih ogleda se u i smanjenju broja štetnih insekata.