Bijambare – potencijal za razvoj biznisa

Bijambare – potencijal za razvoj biznisa

U okviru projekta „Eco Karst“, 17. decembra 2018. godine, u Informativno-edukacionom centru na Bijambarama, održan je prvi sastanak s aplikantima nakon objavljenog Javnog poziva za iskazivanje interesa za učešće u aktivnostima za razvoj poduzetništva i podršku osnivanju preduzeća.
Na radionici su aplikanti predstavili svoje ideje za razvoj novih biznisa i proširivanje već postojećih. U radu s aplikantima učestvovali su partneri u projektu koji će im u narednom preiodu pružiti svestranu podršku u razvoju njihovih poslovnih ideja.
Bijambare predstavljaju potencijal za razvoj širokog spektra biznisa koji su povezani s očuvanjem prirode. Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja organizuje aktivnosti podrške pokretanja i razvoja poslovnih ideja iz oblasti turizma, poljoprivrede i proizvodnje hrane, tradicionalnih zanata te prerade i obrade drveta. Te poslovne ideje se trebaju realizovati u širem području Zaštićenog pejzaža „Bijambare“ (mjesne zajednice Kamenica i Srednje).