Akcija pošumljavanja na Trebeviću

Akcija pošumljavanja na Trebeviću

U organizaciji Društva prijatelja grada Sarajeva, Pokreta gorana Kantona Sarajevo, KJP „Sarajevo-šume“ i Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja, 18. maja 2017. godine na Trebeviću je provedena akcija pošumljavanja. U akciji su učestvovali učenici Srednje škole za okoliš i drvni dizajn koji su sadili sadnice bijelog bora i smrče.
Ovo je jedna u nizu brojnih akcija koje Ustanova organizuje s ciljem uključivanja i edukacije najmlađe populacije te oplemenjivanja područja kojima upravlja. Tom prilikom je učenicima održano predavanje o značaju pošumljavanja i njegovom kontinuitetu na prostoru Trebevića od austrougarskog perioda do danas.