Akcija čišćenja na Vrelu Bosne

Akcija čišćenja na Vrelu Bosne

Više od pedeset učenika Srednje škole za okoliš i drvni dizajn – šumarski smjer iz Sarajeva učestvovalo je 23. decembra u akciji čišćenja Vrela Bosne. Ovo je samo jedna u nizu akcija na zaštićenim područjima. Prethodno su učenici učestvovali u velikoj akciji čišćenja Trebevića i Bijambara. Ovakve aktivnosti se realizuju u sklopu praktične nastave učenika koja se obavlja na zaštićenim područjima Kantona na osnovu sporazuma koji je Ustanova potpisala sa školom. Sporazum je sklopljen na osnovu zajedničkih interesa ovih ustanova. Učenicima se obezbjeđuje uvježbavanje praktičnih vještina i sticanje znanja na terenu. Rezultat ovog sporazuma je više nego uspješna saradnja te lijep i blistav izgled zaštićenih područja.