8. rođendan Superbusa

8. rođendan Superbusa

U organizaciji SOS Dječijih sela BiH, 11. augusta 2012. godine, na Vrelu Bosne, održana je proslava 8. rođendana Superbusa. Djeca su imala priliku učestvovati u mnoštvu igara i edukativno-kreativnim radionicama. Ekologija je bila glavna tema predavanja na kojima je djeci na zanimljiv način prezentirana važnost prirodnih vrijednosti i očuvanja okoline. Radionice su bile otvorene za djecu svih uzrasta. Kako je naglašeno u SOS Dječijim selima BiH, “u igrama Superbusa nema pobjednika, nema gubitnika, nema ispadanja, niko nije premali ili preveliki, niko nije stigao prekasno”.